Gỗ Việt Pro | Vật liệu cách âm, Vật liệu cách nhiệt, Vật liệu chống cháy HCM